top of page
oie_transparent.png

Firma UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o.  jest spółką celową, powołaną do budowy osiedla Park Nad Strumykiem w miejscowości Błonie Pass oraz planowanej inwestycji Domu z Widokiem na Pałac również w miejscowości Błonie Pass. Firma Uniwersbud Pass  Sp. z o.o. to została powołana przez firmę Uniwersbud Development Sp. z o.o. Osoby, które tworzyły sukces w firmie Uniwersbud Development Sp. z o.o.  obecnie pracują przy realizacji osiedla Park Nad Strumykiem.

bez tła.png

Firma UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o.  jest przedsiębiorstwem dewelopersko - budowlanym, obejmującym zakresem swojej działalności kompleksową realizację osiedli i budynków mieszkalnych, biurowych, obiektów przemysłowych i innych.

Początek działalności firmy datuje się na październik 1990 roku, od kiedy to firma istnieje nieprzerwanie, prowadząc działalność najpierw     w formie spółki cywilnej a w wyniku przekształceń prawnych w 1996 roku do dnia dzisiejszego, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przez wiele lat firma zajmowała się głównie budownictwem mieszkaniowym - budynki jednorodzinne i wielorodzinne do 11-to piętrowych, wykonywanych dla inwestorów indywidualnych i spółdzielni mieszkaniowych oraz w systemie deweloperskim a także budownictwem przemysłowym i sakralnym.

    STRUKTURA FIRMY DZIELI SIĘ NA:

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA

ZAKŁADY WYKONAWCZE

INWESTYCJI

BAZĘ

SPRZĘTOWO REMONTOWĄ

zajmujący się doborem terenów pod inwestycje, obsługą prawną, projektowaniem osiedli i innych obiektów kubaturowych, wszelkimi uzgodnieniami do pozwolenia na budowę włącznie oraz sprzedażą klientom budowanych mieszkań, przekazaniem budynków do użytkowania.

 

realizujące budowy osiedli i innych obiektów, składające się w głównej mierze z etatowych pracowników naszej firmy, posiadających wieloletnie doświadczenie w wykonywanych przez siebie specjalnościach. Dysponują one kompletną bazą sprzętową, pozwalającą na wykonanie każdego typu budynku wraz z infrastrukturą techniczną.

 

produkującą elementy ślusarskie i drewniane na potrzeby budów oraz dokonującą remontów sprzętu budowlanego i transportowego. Firma posiada także ciężki sprzęt budowlany – samochody, koparki, ładowarki, żurawie wieżowe i samochodowe, świadcząc usługi sprzętowe dla klientów.

 

bottom of page